Welkom op LimburgActiviteiten.nl

LimburgActiviteiten.nl Logo


 

Recentelijk is zeer onverwachts Henk Urlings, oprichter en eigenaar van LimburgActiviteiten, overleden.

Henk Urlings

Derhalve zijn alle activiteiten gestaakt en zal deze website op korte termijn komen te vervallen.

 

 


Privacyverklaring zie hier beneden

Tel. 06 16 – 884 776

Activiteiten en evenementen voor groepen

Stel zelf uw activiteit samen. In onderling overleg maken we een passend programma voor uw groep. Maatwerk, afgestemd op uw groep.

Personeelsfeest – verenigingsactiviteit – cursus outdoor activiteit – uit eten – familiefeest – teamuitstapje – kinderactiviteiten – basis en voortgezet onderwijs – teambuilding – muziek –  indoor en outdoor – vriendengroepen – gezellig en sportief – culinaire activiteiten -vrijgezellenfeest – themafeest – etc.

Activiteit op maat
Alle activiteiten kunnen aangepast worden aan de specifieke wensen en mogelijkheden van de groep.

Limburg Activiteiten
Maakt gebruik voor diverse activiteiten van partners voor deskundige begeleiding.
Heeft ruime ervaring met organiseren van activiteiten en staat garant voor een goed georganiseerde activiteit tegen een redelijke prijs.
Heeft diverse geschikte activiteiten locaties; o.a. Limburg, Ardennen en Eifel. Eveneens mogelijk door geheel Nederland.

Wij komen graag bij u langs om samen met u, uw activiteit te bespreken en samen te stellen.
Klik op “contact” boven in de menubalk; Hier staan de verdere gegevens voor het aanvragen van informatie. Direct contact:

Tel. 06 16 – 884 776

Alle andere telefoon nummers zijn vervallen.

 

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website (www.LimburgActiviteiten.nl) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens

Limburg Activiteiten

Vliegenstraat 28

6241CH Bunde

Telefoonnummer: 06 16 884 776

KvK-nummer: 14.05.98.72

www.LimburgActiviteiten.nl

info@limburgactiviteiten.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met u kunnen opnemen, voor de bestelprocedure, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij u op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij onze producten of diensten bij u af kunnen leveren, om nieuwsbrieven te versturen als u daar toestemming voor gegeven heeft, voor algemene of gerichte aanbiedingen, voor uw account op onze website, om reviews te plaatsen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. Om zorg te dragen voor uw persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam – Geslacht – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – IP-adres – Bankrekeningnummer

U heeft ook rechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@limburgactiviteiten.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek.

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Stuur uw verzoek naar info@limburgactiviteiten.nl. Of neem telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer: 06 16 884 776. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding en back-ups.

Bewaring persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

©EenvoudigRecht.nl