Verzekering

Als u een activiteit onderneemt voor uw groep, heeft u een bijzondere verantwoordelijkheid voor de deelnemers. Een goede voorbereiding van de activiteit is belangrijk. Natuurlijk hoort daar ook een goede verzekering bij. Hiervoor heeft
AHU-Activiteiten de perfecte oplossing:
De Groepsverzekering

De verzekering kent twee dekkingen:

Combinatie 1 of Combinatie 2

Hiermee heeft u niet alleen een uitgebreide dekking tegen de financiële risico’s van de activiteit, maar bent u ook verzekerd van professionele hulpverlening door een hulplijn. Een geruststellende gedachte voor leiding, deelnemers en de ‘thuisblijvers’

Beide combinaties bieden dekking voor:

 • Personenhulp (bij ongeval, ziekenhuisopname of als u plotseling naar huis terug moet).
 • Geneeskundige kosten (omdat de dekking van een ziektekostenverzekeraar per deelnemer kan verschillen en in het buitenland vaak te kort schiet).
 • Ongevallen (bij overlijden of blijvende invaliditeit).
 • Aansprakelijkheid en rechtsbijstand.
 • Buitengewone kosten (zoals extra kosten bij een onvoorziene omstandigheid).
 • Telecommunicatiekosten (om in contact te komen met hulpverleners).
 • Schade Logies verblijven (schade aan inventaris en verblijf).

Combinatie 2 biedt bovendien dekking voor:

 • Extra geneeskundige kosten.
 • Bagage.
 • Winter- en bijzondere sporten / sportieve (outdoor-)activiteiten.

Neemt de groep deel aan een avontuurlijke of sportieve activiteit,
kies dan voor Combinatie 2.


Algemeen
Een aantal zaken lichten wij nader toe:

 • Aantal deelnemers.
 • Geldigheidsduur.
 • Premie/kosten.
 • Verzekeringsgebied.

Personenhulp
Als er tijdens de reis toch iets mis gaat, kunt u een beroep doen op de hulplijn. De hulplijn geeft medisch advies variërend van pijnstiller tot artsbezoek en verwijst naar betrouwbare artsen in het buitenland. Ook bij pech, ongeval en ziekenhuisopname neemt u contact op met de hulplijn. De rekening van arts of ziekenhuis wordt rechtstreeks betaald.

Buitengewone kosten
Extra kosten die u moet maken door een onvoorziene gebeurtenis, zoals extra reis- en verblijfkosten door ernstige ziekte, ongeval, of plotseling noodzakelijke terugkeer naar Nederland worden vergoed. Neem vooraf altijd contact op met de hulplijn.

Telecommunicatiekosten
Kosten die u maakt om in contact te komen met bijvoorbeeld de hulplijn worden vergoed.

Schade logiesverblijven
Verzekerd is schade aan de inventaris en/of het vakantieverblijf dat u huurt of waar je logeert.

Geneeskundige kosten
Omdat de dekking van een ziektekostenverzekering per deelnemer kan verschillen en in het buitenland vaak te kort schiet, zijn geneeskundige kosten standaard meeverzekerd. Alleen het verzekerde bedrag verschilt per combinatie. Zie de voorwaarden.

Extra geneeskundige kosten (Combinatie 2)
De in het buitenland gemaakte geneeskundige kosten worden volledig vergoed. Zie de voorwaarden.

Ongevallen
Bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval wordt uitkering verleend.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de deelnemers voor het per ongeluk toebrengen van schade aan derden of hun bezittingen is ruimschoots verzekerd.

Rechtsbijstand
De kosten van verhaal-, straf- en contractrechtsbijstand zijn verzekerd en eventuele waarborgsommen worden voorgeschoten.

Bagage (Combinatie 2)
De eigendommen van de deelnemers en de organiserende instelling, vereniging of school zijn verzekerd. Voor bagage niet ouder dan 1 jaar wordt zelfs uitkering verleend op basis van nieuwwaarde. Zie de voorwaarden.

Winter-/Bijzondere sporten (Combinatie 2)
Bijna iedere sport, ook onderwatersport en langlaufen, is standaard verzekerd. Wintersport en Bijzondere sporten zijn verzekerd. Alleen de rubriek Ongevallen is niet in alle gevallen van kracht. Zie de voorwaarden.

Aantal deelnemers
Het maximum aantal te verzekeren deelnemers (inclusief begeleiders) is 100. Neem contact op met uw verzekeringsadviseur als u meer personen wilt verzekeren. Ook voor een afwijkende dekking neemt u contact op met uw adviseur.

Geldigheidsduur
De maximale geldigheidsduur is in de Benelux 90 dagen en in Europa 180 dagen aaneengesloten.

Premie
De premie is per polis per dag. Alle bedragen in euro’s
Combinatie 1:
t/m 25 personen: Benelux 20,00 Europa 30,00
t/m 50 personen: Benelux 38,00 Europa 57,00
t/m 75 personen: Benelux 55,00 Europa 82,50
t/m 100personen: Benelux 70,00 Europa105,00
Combunatie 2:
t/m 25 personen: Benelux 40,00 Europa 50,00
t/m 50 personen: Benelux 76,00 Europa 95,00
t/m 75 personen: Benelux110,00 Europa137,50
t/m 100personen: Benelux140,00 Europa175,00

Kosten/assurantiebelasting
De poliskosten bedragen euro 5,00. De premie voor Rechtsbijstand en Aansprakelijkheid is inclusief 7% assurantiebelasting. Voor de overige rubrieken en de kosten is geen assurantiebelasting verschuldigd.

Verzekeringsgebied

 • Benelux.
 • Europa (inclusief de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee).

Sluit de groepsverzekering op tijd af. Mocht de activiteit onverwacht niet doorgaan, dan ontvangt u uiteraard de reeds betaalde premie terug.

Uitgebreide voorwaarden op aanvraag.

Wijzigingen voorbehouden.